Sven Helmerius

Stjarnered.se © 2007                    

Sven Helmerius - kyrkoherde i Frösö församling

Sven Helmerius,

2 mars 1924 - 21 jan 2006.

Kyrkoherde i Frösö församling 1983-89. Tidigare hade han tjänstgjort som komminister i församlingen och tidigare i Östersund, Gåxsjö, Liden och Tåsjö.


Energisk och oförtröttlig förkämpe för de oföddas rätt till liv, en kristen skola, kyrkans frihet och ett narkotikafritt samhälle. Kommunalpolitiker med socialt patos och med hjärtat i hembygdens Laxviken.

Under åren 1984-89 tjänstgjorde jag i Frösö församling och fick vara med om turistkyrka, närradio och mycket mer...     Agneta Grut har målat tavlan. Då bodde vi   i kh Sven Helmerius´ villa på Byvägen. Ibland gamla papper hittade jag det här tacktalet till honom när jag nyss blivit ordförande i Predikantförbundet.


Länkar:

Tillbaka till sidan PRÄSTVIGD

Vilken typ är du, Sven?

Också sista året Sven och Maj Helmerius bodde i Frösö prästgård bjöd de intill allkristen samling hos sig.

Nu talar jag som ordförande i Östersunds Evangeliska Predikantförbund:


I ett oss alla närstående närradioprogram - jag säger inte vilket - frågades i fredags vad för slags typ Sven Helmerius tycktes vara. Det är minsann inte så lätt att avläsa. Om han är en lydig lutheran, eller en eldfängd pingstvän, eller en ortodox jude, som t o m bär judisk kalott på självaste nationaldagen i Frösö kyrka. Och förresten håller jag inte för troligt att du lika gärna skulle sett att kalotten var vit - såsom vi har sett den de senaste dagarna på den katolska kyrkans förste företrädare.


Småpåve eller inte - nån vanlig svensk kyrkoherde är du inte, Sven. Du har tagit intryck och lärdomar från många håll. Du uppskattar kyrkofäderna och mysteriet, som ortodoxa kyrkan särskilt värnar om. Du är en broder i Betel, börjar dagen med DAGEN, den enda kristna dagstidningen vi har i landet, och du har känt kamplusten och medmänskligheten med Frälsningsarméns krigare bland de nedersta i samhället. Arvet från barndomens bönhus med EFS-predikanters bibliska förkunnelse om omvändelse och personlig tro har du förvaltat. Tillsammans med metodister och missionare, baptister och pingstvänner formade du Stadsmissionen - en fenomenalt viktig funktion för både de utslagna och för ekumeniken och samhället. Här som i många andra sammanhang, där du varit med, har ditt engagemang och ledarskap varit hängivet och präglat av omsorg.


I kretsen av förkunnare och predikanter har du varit välkommen och respekterad. För din kamp för Rätt till Liv och för synen på hela människan.


Och omvänt - har Maj och Du varje år välkomnat Predikantförbundet att hålla årsmöte hos er. För vad vi fått genom er av meningsfull gemenskap och befruktande samverkan för Kristi sak vill vi idag varmt tacka.


Och så önskar vi för framtiden att ni ska få vila i Guds löften och få kraft och glädje för nya uppgifter.


Bilden:  från en ekumenisk mässa vid O-ringen i Östersund 1989

      I Frösö församling fick vi 5½ goda år. 1984-89. Med turistkyrka, närradio och mycket mer...     Agneta Grut har målat tavlan