Förfäder och förebilder

Per Sörensson 

(i riksdagen kallad Sörensson i Frillestad), född 7 maj 1841 i Reslövs församling,Malmöhus län, död 29 mars 1913 i Frillestads församling, var en svensk präst och politiker

Sörensson blev student i Lund1862 och avlade filosofie kandidatexamen1868. Han promoverades till filosofie doktor samma år samt avlade teologie kandidatexamen1874. Under åren 1868–1875 var Sörensson amanuens vid Lunds universitetsbibliotek och 1874 ordförande i Lunds studentkår. Han lät prästviga sig 1874 och blev samma år kyrkoherde i Frillestads och Ekeby församlingar i Lunds stift. Sörensson blev kontraktsprost 1890 och promoverades till teologie doktor 1897. Han var ledamot av riksdagens första kammare1895–1911, invald i Malmöhus läns valkrets. 
Min far berättade hemma i prästgården i Frillestad

Jag minns att min far en gång berättade om en symbolladdad händelse, som min farfars far, Ola Persson, varit med om. Vi satt i Frillestads prästgård (se bilden ovan) och påmindes om att den hade Per Sörensson byggt åt sig och bott ett antal decennier i. Om jag minns händelsen rätt var det en skärtorsdagskväll då Ola och hans kolportörskollega sökt sig till Ekeby kyrka för att fira nattvard. När de hade samlats runt altaret och knäböjt tillsammans vid altarringen, gick prosten  demonstrativt förbi dem med nattvardsbrödet som ett officiellt ogillande av deras evangeliska verksamhet vid sidan om kyrkans officiella. Då sufflerade kollegan tillräckligt högt för att alla skulle kunna höra det och beröras illa av ämbetsmannens maktspel :

- "Go´a, prost, vi vilja också bli delaktigvordna vår Herres nådefulla gåvor!"

Hellre än att vålla oreda och förlora förtroende i församlingen backade prosten och lät dem som brann för Guds sak också få vara inkluderade.