Hedersprost

Stjarnered.se © 2007

På sin blogg motiverar biskop Tony sitt beslut att göra mig till hedersprost så här:

Under den gångna helgen i Östersund har jag fått glädjen att utnämna förre kyrkoherden i Brunflo Thorsten Stjärnered till ny hedersprost. Han har utnämnts till prost hc för sitt gedigna arbete som kyrkobokföringsinspektör i Jämtlandsdelen av vårt stift och inte minst för att han ägnat stor möda åt att visa hur kyrkobokföringen kan användas i församlingarnas pastorala arbete.

Tillbaka till HEM-sidan

Prosten Thorsten Stjärnered