I Föllinge

Stjarnered.se © 2007                    

Överst fr v: Föllinge resp. Hotagens kyrka; nedre raden: Skärvångens kapell och Laxsjö kyrka

November 2008

Under november månad har denna vidsträckta församling varit min arbetsplats. I kyrkorna i Föllinge, Hotagen och Laxsjö och kapellen i Skärvången och Åkersjön har jag fått fira gudstjänst och dela trons gemenskap. I församlingen finns också regelbundet återkommande andakter på olika seniorboenden: Solbacka, Hotagsfjärden och Storågården.


1 januari 2018 förenades alla församlingar  i hela Krokoms kommun i ett gemensamt pastorat

Föllingebygdens församling vill

visa vägen till Jesus Kristus genom att tillsammans i frimodighet och ödmjukhet mötas i bön, gudstjänst och nattvard;

vara en kraftkälla i samhället genom att tillsammans i ansvar, delaktighet och erfarenhet stärka tron på Jesus Kristus med Bibeln och Guds ord som ledstjärna;

ge omsorg/diakoni genom att tillsammans arbeta för människors lika och okränkbara värde med samma sinnelag som Jesus Kristus;

uppmuntra till medarbetarskap genom medansvar i gudstjänst, evangelisation, konfirmandarbete, deltagande i bibelgrupper m m.

Tack till Elsie Blixt - kyrkvärd i Åkersjöns kapell

Adventsgudstjänst i Åkersjöns kapell - med Föllinge kyrkokör och då Elsie Blixt avtackas som kyrkvärd och förtroendevald av Gullan Eliasson.

Stormigt i Hotagen

'

Nya kyrkinventarier i Laxsjö

I Laxsjö togs i söndags (081116) nya kyrkinvenatier i bruk. Församlingen firade mässa och använde för första gången en ny vinkanna och kalkkläde med bursa, som passar till kyrkoårets alla färger: vitt och blått, grönt och rött. På ett bord framme i koret hade Anna Nilsson, som varit ansvarig för inköpen, dukat fram andra textilier och inventarier som är nya för Laxsjö kyrka. I en mycket varm och vacker blå färg har ett bårtäcke skapats, för att användas vid begravningar som en hälsning från församlingen och ett vacker ersättning för dyra blomdekorationer och dyra kistor. Bland det nyanskaffade kunde man också se en ny dopklänning, som laxsjöborna gärna lånar ut gratis till dem som vill döpa sina barn i kyrkan. Där fanns också antependier (förhängen) att sätta framför talarstolen, för att både försköna och förtydliga vilken del av kyrkoåret man firar gudstjänst i.

På Hotagens kyrkogård har en tromb orsakat stor förödelse på kyrkogården. Det försäkringsbolag församlingen anlitar har lovat att ersätta skadorna. Röjningsarbetet har påbörjats och kontakt kommer att tas med resp. gravrättsinnehavare.

Telefon till församlingsexpeditionen: 0645-100 26

I Föllinge finns Pernilla Jontegård och Lotta Magnusson som jobbar med bl a kyrkobokföring, bokning och ekonomi.

Mattias Johansson basade för kyrkvaktmästeriet i församlingen

Per-Olof Swing jobbade den hösten som församlingsmusiker i Föllinge och fyllde gudstjänster och andakter med mycket musik. Särskilt folkmusiken känner han varmt för. Med dragspel och nyckelharpa och ett frejdigt spelsinne tar han sig an uppgiften att skapa stämning och glädje.

Else-Marie Sivertsen jobbar bland församlingens barn och ungdomar och har särskilt ansvar för konfirmandarbetet och projektet med unga konfirmandledare. Hon nås på tel 0645-71 45 26.

Tro inte på dom som som påstår att det är tråkigt i kyrkan! Dom har knappast mött Pernilla Jontegård - aktiv både på kontoret och i kören och i många andra sammanhang:

En bygdens egen dotter: Rose-Marie Sköld hade tjänsten som kantor i församlingen. Hon var tjänstledig, när jag var som mest i Föllinge.