En bit av himlen

En bit av himlen

- här på jorden!

Ju friare kyrkan uppfattas av sina medlemmar och av samhället desto tydligare behöver hon motivera vad hon är till för. När relationen mellan kyrkan och staten förändrats, behöver församlingen tydligt uttrycka sin vilja att vara till för alla som tillhör den. Kraften i att vara en folkkyrka kommer att vara avgörande för hur angelägen kyrkan kommer att uppfattas på 2000-talet. Många fler behöver bli delaktiga, för att stärka samhörigheten. Frivilligkrafter måste sökas, ges en tydlig plats och uppmuntras. Information och IT-utveckling intensifieras. Samspelet mellan anställda, förtroendevalda och frivilliga fördjupas. Samverkan med samhällsliv och andra lokala partners vara självklar och central.

Men kyrkans öppenhet förutsätter att den är medveten om sin identitet. Både för att ha något att ge och att behålla sin profil. EN BIT AV HIMLEN - HÄR PÅ JORDEN är min vision och verksamhetsidé. Det är motivet till allt det församlingarna vill forma och förmedla. Vi har fått ett uppdrag från Gud, som vill erbjuda sin skapelse fred och försoning och en gemenskap, som genomsyras av kärlek och godhet. Han har kallat sin mänsklighet till förvaltarskap för allt i skapelsen och till barnaskap och medarbetarskap med sig genom dopet.


Orden rörde plötsligt vid mig. Och fastnade. När jag i något sammanhang - jag minns inte riktigt var det var - hörde om en miljö och en kvalité som var värd att satsa på. Nån sa att det var som en bit av himlen här på jorden. Man sa det med sådan värme och glädje. Man hade mött en bit av himlen här på jorden.

 

Tänk om det skulle få bli vårt profilmål i kyrkan! Att församlingen vi jobbar i, är så himla bra. Att vi här på jorden verkligen möter en bit av himlen. I  barnarbetet och på soppluncherna. I sättet att svara i telefon och möta mänskor med sorg. I musikens mångfald och mysterium och i den diakonala tjänsten i det tysta. I vårt umgänge med varandra och vårt förhållningssätt att vilja vara hela folkets kyrka. Så skulle denna närhet av omsorg och rättvisa märkas. Alldeles oavsett vad tidningarna skriver, så skulle det kännas i atmosfären kring oss. Av att vi är till, för att kunna ge en bit av himlen här på jorden. En strimma ljus och värdighet åt andras liv. En gemenskap, där vi tillsammans kan tackla det svåra i tillvaron och lovsjunga Gud och hämta styrka av Hans storhet.


Ja, ser vi vad det här betyder? Som en gemensam vision för allt vårt arbete. Det handlar inte om att slå ut det ena mot det andra. Att välja himlen före jorden. Som det ibland har förekommit i kyrkans historia. Eller ens omvänt. Att bara bry sej om nuet och det synliga. Och låta det som är större än tid och rum bli överkurs och t o m lite tveksamt religiöst. Det handlar om att vara med i båda riktningarna. Att ha båda fötterna på jorden och hjärtat i himlen. Att lyssna både på nödens och nådens våglängd. Men också ha det mycket tydligt framför sej hur Gud älskar den här världen och inte vill dra sig undan den. Hur kristen tro har med inkarnation att göra. Att Gud blir människa och bor i våra byar och samhällen. Delar smärta och besvikelser med oss. Och är upprörd av allt det som hindrar himlen att ta plats i vår verklighet. Men Gud hittar också utvägar. Han gör det genom att ge upp sin egen prestige och offra det andra kallar bekvämlighet. För att upprätta och bekräfta. Förnya och ge mod att leva.


En bit av himlen här på jorden - det är vad vi får i mässan. I brödet som också är en del av Kristi kropp. Och i vinet, som är Kristus själv. Nära och tillgängligt. Och på samma gång ett mysterium och ett lyft mot himlen.

Församlingsarbetet ska ha som mål att genomsyra samhället med denna gudsbild och människosyn. Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission är fyra grundläggande dimensioner i församlingens liv. Vi behöver lyhördhet och verktyg för att mäta kvalité, för att vilja förbättringar och inte fastna i former som inte fungerar längre. Målarbete ska prägla all planering, genomförande och uppföljning av kyrkans arbete.

Varje anställd och frivillig medarbetare har rätt till en trygg, tydlig och trevlig arbetsmiljö, där de kan känna glädje och stolthet i sitt arbete.

Läs också det här:

Tankarna i spalten till vänster hör ihop med mina visioner och verksamhetsmål för Svenska kyrkan under tiden i Brunflo.

Se det som min teologi där Guds rike både är här och nu - som tecken och tillit - och ett hopp om fullhet och framtid. Vi får till vardags smaka delar av det som ska bli helt och oändligt mer än vi kan föreställa oss. Himlen har landat i vår verklighet - och vi är bara i början på Guds nyskapelse!

Församlingsarbetet behöver bygga på denna gudsbild och människosyn:

  • Kärleksfull Gud
  • Guds famn är alltid öppen
  • Gud tvingar ingen
  • Varje människa är unik
  • Alla människor har samma värde

Tillbaka till sidan

TANK för TANKE


Tillbaka till

HEM-sidan