1 juni

Stjarnered.se © 2007                    

Finalen i Näskott

1 juni 2008 avskedspredikade jag i Näskott. Jag predikade om mötet med Jesus så som Levi fick uppleva det:

Nu börjar något nytt och avgörande för honom. Något som inte bara berör ytan utan går på djupet i hans tillvaro. Så är det när vi äter tillsammans. Vi delar livet med varann. Vi gör det med en känsla av samhörighet och gemenskap. För att stärka våra relationer och bygga för framtiden. Vänner, det är därför vi ofta och gärna ska fira Herrens måltid tillsammans. För att inspireras och stärkas. Och ha Jesus i centrum för vår gemenskap. Andra må ha sin tankar och invändningar, men det avgörande är att vi möts - med Mästaren mitt ibland oss. Dåfinns en bit av himlen där – redan här på jorden.

Kyrkorådet = kyrkvärdar

Kyrkvärd för dagen var Sven-Olof Svensson - en av de många kyrkorådsledamöterna som tar ansvar för värdskapet i kyrkan. 

 

Text & foto: Thorsten Stjärnered, 080623

Sune Lööf och Evert Fogelberg är två andra profiler som också deltog i Näskotts kyrka den här dagen.

Kyrkorådets ordförande Lars-Ivan Larsson tackade för ett gott samarbete och en bra tid tillsammans och lämnade blommor till mig och min fru Ingegerd.

Eftersom Maja Björk Edlund kommer att ha sin tjänst mera koncentrerade till Ås tackade församlingen i Näskott henne för ett mycket gediget och uppskattat arbete bland barn och föräldrar.

Församlingens nya diakon - Jennie Vigebo - sjöng sig in många församlingsbors hjärtan, när hon sjöng och spelade tillsammans med Britt-Marie och Tobias i arbetslaget. Hon välkomnades av Mikael Sjödin och representanter från bl a kyrkoråd, arbetslag, kyrkokör och Röda Korset.

Kantorn Britt-Marie Öhrman Bergqvist sprudlar som vanligt av energi och glädje. Tack för alla högtidsstunder tillsammans!

Therése Brendt, församlingens ordinarie präst, ledde kyrkmässan. I den firade vi också att Näskotts nya kyrka har funnits i 130 år.

Elisabeth Friberg, t v, tackade som personalansvarig i Rödöns  kyrkliga samfällighet för 2½ år i pastoratet.

Till sidan

I NÄSKOTT

Sune Lööf och Evert Fogelberg är två andra profiler som också deltog i Näskotts kyrka den här dagen.

Tack för allt

Kyrkorådets ordförande Lars-Ivan Larsson tackade för ett gott samarbete och en bra tid tillsammans och lämnade blommor till mig och min fru Ingegerd.

Kyrklunchen svarade kyrkorådets ledamöter för. Sune, Lars och Lars-Ivan var med och tog ansvar.

Elisabeth Friberg tackade som personalansvarig i Rödöns  kyrkliga samfällighet för 2½ år i pastoratet.

Kantorn Britt-Marie Öhrman Bergqvist sprudlar som vanligt av energi och glädje. Tack för alla högtidsstunder tillsammans!

Therése Brendt, församlingens ordinarie präst, ledde kyrkmässan som också firade att Näskotts nya kyrka har funnits i 130 år.