Stjarnered.se © 2007                    

Som försmak

 

En bit av himlen
- här på jorden!

Ju friare kyrkan uppfattas av sina medlemmar och av samhället desto tydligare behöver hon motivera vad hon är till för. När relationen mellan kyrkan och staten förändrats, behöver församlingen tydligt uttrycka sin vilja att vara till för alla som tillhör den. Kraften i att vara en folkkyrka kommer att vara avgörande för hur angelägen kyrkan kommer att uppfattas på 2000-talet. Många fler behöver bli delaktiga, för att stärka samhörigheten. Frivilligkrafter måste sökas, ges en tydlig plats och uppmuntras. Information och IT-utveckling intensifieras. Samspelet mellan anställda, förtroendevalda och frivilliga fördjupas. Samverkan med samhällsliv och andra lokala partners vara självklar och central.

Men kyrkans öppenhet förutsätter att den är medveten om sin identitet. Både för att ha något att ge och att behålla sin profil. EN BIT AV HIMLEN - HÄR PÅ JORDEN är min vision och verksamhetsidé. Det är motivet till allt det församlingarna vill forma och förmedla. Vi har fått ett uppdrag från Gud, som vill erbjuda sin skapelse fred och försoning och en gemenskap, som genomsyras av kärlek och godhet. Han har kallat sin mänsklighet till förvaltarskap för allt i skapelsen och till barnaskap och medarbetarskap med sig genom dopet.

Församlingsarbetet behöver bygga på denna gudsbild och människosyn:

  • Kärleksfull Gud
  • Guds famn är alltid öppen
  • Gud tvingar ingen
  • Varje människa är unik
  • Alla människor har samma värde

Församlingsarbetet ska ha som mål att genomsyra samhället med denna gudsbild och människosyn. Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission är fyra grundläggande dimensioner i församlingens liv. Vi behöver lyhördhet och verktyg för att mäta kvalité, för att vilja förbättringar och inte fastna i former som inte fungerar längre. Målarbete ska prägla all planering, genomförande och uppföljning av kyrkans arbete.

Varje anställd och frivillig medarbetare har rätt till en trygg, tydlig och trevlig arbetsmiljö, där de kan känna glädje och stolthet i sitt arbete.

 

Läs också det här:

Tankarna i spalten till vänster hör ihop med mina visioner och verksamhetsmål för Svenska kyrkan under tiden i Brunflo.

Se det som min teologi där Guds rike både är här och nu - som tecken och tillit - och ett hopp om fullhet och framtid. Vi får till vardags smaka delar av det som ska bli helt och oändligt mer än vi kan föreställa oss. Himlen har landat i vår verklighet - och vi är bara i början på Guds nyskapelse!

 

 

 

Tillbaka

Tillbaka till Första sidan